Year 1 (2014-15)

 • Dixin Deng

  Chinese

 • Hang Guo (Castor)

  Chinese

 • Jie Feng (Sunny)

  Chinese

 • Junjie Si (Allen)

  Chinese

 • Longchao Huang (Sigmund)

  Chinese

 • Mengfan Jia (Fanci)

  Chinese

 • Mengjia Gao (Monica)

  Chinese

 • Mengze Gao (Maisie)

  Chinese

 • Qing Chen (Chin)

  Chinese

 • Siyi Jin (Simona)

  Chinese

 • Weining Qiu (Will)

  Chinese

 • Wenhan Cai (Arthur)

  Chinese

 • Xiaoyu Huang (Faline)

  Chinese

 • Xinlong Zhou (Joe)

  Chinese

 • Yanming Wen (Ming)

  Chinese

 • Yikai Zeng (Leo)

  Chinese

 • Yufeng Yin (Eric)

  Chinese